Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 23/4/2024 00:35 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202428.4* 37 manje od proseka za Zima ...42.3* 23.7 manje od proseka za Proleće ...------70.7* 243.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023102.3* 37 više od proseka za Zima ...89.6* 23.7 više od proseka za Proleće ...47.7* 41.6 manje od proseka za Leto ...81.5* 12.5 manje od proseka za Jesen ...321.1* 6.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022------130.8* 41.6 više od proseka za Leto ...106.5* 12.5 više od proseka za Jesen ...237.3* 77.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks102.3 89.6 130.8 106.5 321.1
prosek65.3 66.0 89.2 94.0 314.6
Min28.4 42.3 47.7 81.5 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.