Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 22/4/2024 11:25 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241040.7*1027.7*------1040.7*
Dec 2022 / Nov 20231029.3*1025.0*1017.5*1021.2*1029.3*
Dec 2021 / Nov 2022---------1029.8*1029.8*
Maks1040.7 1027.7 1017.5 1029.8 1040.7
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241018.4* 1.1 više od proseka za Zima ...1016.0* 0.9 više od proseka za Proleće ...------1017.7*0.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20231015.7* 1.6 manje od proseka za Zima ...1014.7* 0.4 manje od proseka za Proleće ...1010.6*  1015.7* 2.9 manje od proseka za Jesen ...1015.0*1.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------1021.4* 2.8 više od proseka za Jesen ...1021.4*4.6 više od proseka za yearly ...
prosek1017.4 1015.1 1010.6 1018.6 1016.8
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241000.21004.5------1000.2
Dec 2022 / Nov 2023996.31001.31004.2997.2996.3
Dec 2021 / Nov 2022---------1006.01006.0
Min996.3 1001.3 1004.2 997.2 996.3
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.